Сертификати

От 2010г фирма ЕЛИДИС ООД е сертифицирана по EN ISO 9001:2015