Транспорт

“Елидис” – надеждна и финансово стабилна транспортна компания.

Извършваме:

9

Превоз на стоки и товари в България и Европейския съюз.

9

Превоз на товари по ADR

Притежаваме:

9

Лиценз за международен превоз на стоки и товари от 1992г.

9

Логистичен център 11 000 кв.м, разположен между София и Пловдив в непосредствена близост до Трансевропейската магистрала Коридор номер 8; Е 80.

9

Складови помещения оборудвани със съоръжения за товарене, разтоварване и манипулация. Денонощна охрана.

9

Съвременен автомобилен парк за вътрешни и международни транспортни дейности.