Транспорт

“Елидис” – надеждна и финансово стабилна транспортна компания.

Извършваме:

9
Превоз на стоки и товари в България и Европейския съюз.
9

Основни дестинации:
България – Гърция – Италия, през ферибот.

Притежаваме:
9
Лиценз за международен превоз на стоки и товари от 1992г.
9
Логистичен център 11 000 кв.м, разположен между София и Пловдив в непосредствена близост до Трансевропейската магистрала Коридор номер 8; Е 80.
9
Складови помещения оборудвани със съоръжения за товарене, разтоварване и манипулация. Денонощна охрана.
9
Съвременен автомобилен парк за вътрешни и международни транспортни дейности.

Отговорник:

Димитър Лазаров

Тел.

Тел.: +359 876 056 633

Е-mail

mitko@elidisbg.com