Химизирани хартии

Това е специална хартия с покритие,което подложено на механичен натиск, без да се използва допълнително индиго, възпроизвежда повече от едно копие. Обикновено като основа се използва офсетова хартия с тегло 48-54 г/м2. Покритието на първия лист е от долната му страна и се състои от микрокапсули, които се разрушават и освобождават мастило/пигмент върху долните листи. Средният лист е покрит отгоре и отдолу за да може да възприема и предава изображението. Последният трети лист претрансформира безцветното мастило в ясен образ. Неговото покритие може да е на основата на специални материали (глина или смола).

Марки

APP